Evo Pizza
Gọi đặt hàng
0387776523

Xuất Gia Gieo Duyên

Đức Bình tháng 4 15, 2023Thiền viện Phước Sơn kính mời quý cô bác, anh chị tham dự

KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 

được tổ chức định kỳ tại thiền viện Phước Sơn theo truyền thống hàng năm

1.  Khai mạc: ngày 29/06/2023 (12/05 âm lịch)

2.  Bế mạc: ngày 01/08/2023 (15/06 âm lịch)

 - Trong khóa tu này, các người nam và người nữ sẽ được sống đời sống của 1 người xuất gia.

 - Người nam sẽ cạo đầu và đắp y chư Tăng 

 - Người nữ có thể cạo đầu đắp y Tu nữ 

 - Hoặc người nữ cũng có thể không cạo đầu, mặc y áo trắng.

 - Có chấp nhận đăng ký đối với các vị đến xuất gia gieo duyên ngắn ngày

Trưởng ban tổ chức: Hòa Thượng Bửu Chánh

Link đăng ký: https://forms.gle/WR4uH98kTsNTwuTH9

Trân trọng đón tiếp chư quý vị.

Ban Tổ Chức

Trong tâm từ!Bạn đang xem: Xuất Gia Gieo Duyên

Nhận xét

0
0 0 Đóng

Tạm tính: 0

Tổng cộng: 0