Evo Pizza
Gọi đặt hàng
0387776523

4 bài kinh hộ thân - thiền vipassana

Đức Bình tháng 12 17, 2021

Hành giả Tứ Niệm Xứ muốn cho Chánh niệm được tốt, mỗi ngày trước khi bắt đầu công phu ngồi thiền và trước khi đi ngủ, nên dành chút thời gian niệm 4 đề mục hộ thân:1- Niệm Ân đức Phật: 

Làm cho hành giả tăng trưởng đức tin trong sạch nơi Tam bảo.
"Namo Tasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa". (3 lần)
Hoặc niệm 9 Ân đức Phật: "Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà".

2. Niệm rải tâm từ: 

Phát triển tâm từ cho mình và cho tất cả chúng sanh (Khi có được từ tâm không còn có sợ hãi hay dính mắc trói buộc vào thương ghét, có lực lan tỏa rất mạnh)
Nguyện cho tôi tránh khỏi hận thù.
Nguyện cho tôi tránh khỏi bệnh tâm.
Nguyện cho tôi tránh khỏi bệnh thân.
Nguyện cho tôi tự chăm sóc chính mình cho được an lạc.
Nguyện cho tất cả chúng sanh tránh khỏi hận thù
Nguyện cho tất cả chúng sanh tránh khỏi bệnh tâm.
Nguyện cho tất cả chúng sanh tránh khỏi bệnh thân.
Nguyện cho tất cả chúng sanh tự chăm sóc chính mình cho được an lạc.


3- Quán bất tịnh: 

Giúp cho hành giả nhàm chán, thân ô trược này để không luyến ái xác thân (dù thân mình hay thân người)
Quan sát 32 thể trược của mình gọi là "Quán thân trên nội thân"
Quan sát 32 thể trược của người gọi là "Quán thân trên ngoại thân" Quan sát 32 thể trược của mình rồi nghĩ đến 32 thể trược của người khác gọi là "Quán thân trên nội và ngoại thân". 
Quan sát thấy rõ sự sinh khởi của 32 thể trược là "Quán sự sinh trên thân", thấy rõ sự diệt của 32 thể trược là "Quán sự diệt trên thân", thấy rõ sự sinh và diệt của 32 thể trược là "Quán sự sinh diệt trên thân". 

4- Niệm sự chết: 

Làm cho hành giả không dễ duôi, niệm-niệm rằng: 
Sự chết đối với ta là điều chắc chắn, còn sinh-mạng của ta là điều không chắc chắn”. Sự chết sẽ xảy đến với ta, ta không thể nào trốn tránh khỏi sự chết được.
Bạn đang xem: 4 bài kinh hộ thân - thiền vipassana

Nhận xét

0
0 0 Đóng

Tạm tính: 0

Tổng cộng: 0